Publikováno: 18. 11. 2021

Barrierefreie Museen

Příručka pro bezbariérová muzea pro všechny vydaná Švýcarským svazem muzeí. 

©museums.ch

V publikaci jsou představeny definice ústředních termínů pro bezbariérová muzea a základní požadavky bezbariérovosti. V textu jsou předkládána konkrétní doporučení v oblasti infrastruktury, návštěvnického servisu, výstavnictví a služeb. Celkově je snahou ukázat, že snazší přístup k prostoru a obsahu muzeí je v konečném důsledku přínosem pro všechny.

Publikace je volně dostupná ZDE!