Publikováno: 25. 8. 2020

Inspirace pro návštěvníky s PAS od Národní galerie Victoria

Inspirujte se metodikami nebo programy pro (nejen) dětské návštěvníky s poruchami autistického spektra australské národní galerie.

@ngv.vic.gov.au

Muzejní a galerijní edukace lidí a dětí s poruchami autistického spektra začíná být v českých institucích tématem teprve v posledních letech. Jako inspirace může posloužit Národní galerie v australské Victorii.

Již před návštěvou zveřejňuje praktická doporučení pro osoby s PAS nebo jejich rodinné příslušníky, mezi kterými nechybí informace k časovým obdobím, kdy je v galerii minimální provoz, instrukce k nalezení tichých nebo relaxačních místností v blízkosti výstavních prostor nebo popis postupu pro zakoupení občerstvení v muzejní kavárně, co může výrazně snížit obavy návštěvníka. 

Nejen pro galerijní edukátory, ale i pro domácí aktivity je určen pracovní list Let's Make A Pattern (pdf). Výtvarní aktivity byly připraveny specificky pro děti s PAS ve spolupráci s Centrem pro výzkum autismu Olgy Tennison. Pracovní list je doplněn metodickým textem.

Další zdroje a aktivity Národní galerie Victoria v oblasti přístupnosti k dispozici zde.

Zdroj: ngv.vic.gov.au