Publikováno: 27. 8. 2020

Autism in Museums

Webový portál se věnuje projektům a inspirativním programům muzeí pro návštěvníky s poruchami autistického spektra.

@autisminmuseums.com

Webový portál Autism in Museums je provozován Claire Madge, odbornicí na programy a přístupnost pro děti i dospělé s poruchami autistického spektra (PAS) v muzeích a galeriích. Madge spolupracovala s institucemi jako britské Přírodovědné muzeum, V&A nebo Britské muzeum. Na portálu je možné najít inspirativní programy, akce, projekty nebo pracovní listy určeny pro cílovou skupinu návštěvníků s PAS, stejně jako odkazy na teoretické texty, informační videa, metodiky nebo odbornou literaturu na toto téma. 

Autism in Museums

Autism in Museums na Facebooku