Publikováno: 10. 3. 2013

Tyflopedické distanční texty

Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů – tyflopedů je tříletý projekt jehož cílem je vytvořit, či inovovat stávající publikace oboru speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením.
Tyflopedické distanční texty

Tyflopedické distanční texty

Devět multimediálních publikací bude mapovat problematiku osob se zrakovým postižením, tak aby byly vytvořeny nové studijní materiály odpovídající požadavkům současnosti. Texty budou doprovázeny videi, odkazy a fotografiemi, pro studenty každého studijního oboru Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci.

Publikace

Publikace ke stažení

Zdroj: http://tdt.upol.cz/index.html