Publikováno: 7. 12. 2009

Informační chování sluchově postižených

Eva Šebestová. Informační chování sluchově postižených. Jinonické informační pondělky.