Publikováno: 30. 11. 1999

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením