Publikováno: 23. 5. 2022

Výstava v Jihlavě představí minulost i budoucnost psychiatrické péče

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Jihlava přibližuje významné i neznámé umělce  se zkušeností s duševním onemocněním.

Výstava v Jihlavě představí minulost i budoucnost psychiatrické péče

Výstava uspořádaná ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Jihlava u příležitosti 120. výročí jejího založení přibližuje vývoj psychiatrické péče včetně využití kreativních technik. 

Z odborných studií vyplývá, že mezi umělci je zhruba o třetinu vyšší výskyt duševních onemocnění, než v běžné populaci. Nicméně duševní choroba sama o sobě je zřídkakdy motorem umělecké tvorby, spíše je tomu právě naopak. Kreativní techniky a arteterapie přitom slouží lékařské vědě i pacientům k vyjádření a uchopení problému v mnoha jeho rovinách; skrze tvorbu se otevírají brány ke komunikaci a cesty k sebepoznání. Mezi vystavenými pracemi představujeme jak autory bez jakéhokoli výtvarného školení, tak i tvůrce s různým stupněm výtvarného vzdělání. Vedle tří umělců (Milady Schmidtové Čermákové, Jindřicha Štyrského a Josefa Váchala) ze sbírek OGV v Jihlavě a dvou klientek Voru tvoří jádro výběru práce pacientů Psychiatrické nemocnice Jihlava. Díla vznikala ve společném arteterapeutickém ateliéru a v keramické dílně. Kritériem k výběru prací, na kterém participovali zaměstnanci nemocnice, byla vedle výtvarné kvality také rozmanitost přístupů, spolu se snahou zahrnout projevy různorodých psychiatrických diagnóz.

Na komentované prohlídce, která se bude konat 21. června, navíc zprostředkují terapeuti PNJ návštěvníkům nahlédnutí do duševního rozpoložení jednotlivých autorů v době jejich tvorby a přiblíží možnosti využití kreativních technik v psychiatrii.

Počin v jihlavské galerii má ambici přispět k mnohovrstevnatému dialogu o tomto tématu a je i avízem letošního slavnostně laděného týdne duševního zdraví Sejdeme se na kopečku, který se koná ve dnech 11. – 17. září v areálu Psychiatrické nemocnice.

Vernisáž výstavy se koná 24. května 2022, výstavu bude možné navštívit do 17. července 2022. Kurátory výstavy jsou Ilona Staňková a Luděk Štěpánek.

Více informací v tiskové zprávě OGV nebo na její webové stránce.

Zdroj: ogv.cz