Publikováno: 1. 6. 2013

Památkové objekty NPÚ, Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu

Přehled základních informací o dostupnosti hradů, zámků, klášterů, kostelů, památek lidového stavitelství, technických památek a památek zahradního umení a dalších, spravovaných Národním památkovým ústavem, z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu.

Památkové objekty NPÚ, Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu

Přehled byl vypracován s přihlédnutím k Metodice mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu, Metodice kategorizace přístupu, kterou připravila Pražská organizace vozíčkářů, o.s.

Památkové objekty NPÚ - Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu