Publikováno: 30. 11. 1999

Divadlo bez bariér

Hlavní město Praha, divadla přístupná i nepřístupná pro návštěvníky na vozíku
Divadlo bez bariér