Publikováno: 13. 4. 2023

Everywhere And Nowhere: Guidance for ethically researching and interpreting disability histories

Metodika k etickému výzkumu a interpretaci dědictví lidí s postižením.

Everywhere And Nowhere: Guidance for ethically researching and interpreting disability histories

Everywhere and Nowhere (Všude a nikde) je společným projektem Výzkumného centra muzeí a galerií University of Leicester a National Trust, který zkoumá málo známé a dříve nevyřčené příběhy lidí s postižením, které jsou zaznamenány ve sbírkových předmětech ve správe National Trust.

V rámci projektu již letos vznikl filmový dokument, který představil deset historických osobností Velké Británie, které žily s tělesným postižením. Nyní projekt zveřejnil krátkou metodiku k etickému výzkumu a interpretaci dědictví lidí s postižením. Publikace představuje základní pojmy z oblasti postižení, etický rámec výzkumu, interpretace tohoto dědictví a prezentace poznatků a případové studie z britského prostředí. Součástí je také seznam tematické bibliografie.

Everywhere And Nowhere: Guidance for ethically researching and interpreting disability histories (pdf, 17 stran)

Více o projektu zde.

Zdroj: everywhereandnowhere.le.ac.uk