Publikováno: 16. 12. 2022

Přístupná muzea? Záležitost umění a vědy

Americká aliance muzeí připravila několik rad pro muzejní instituce, které se chtějí stát přístupnějšími pro návštěvníky se speciálními potřebami.

Přístupná muzea? Záležitost umění a vědy

Inkluzivita je jedním hlavních motivů snah o lepší muzea a muzejní instituce po celém světě. Americká aliance muzeí není výjimkou. Odborníci zapojení mimo jiné do AAM tak připravili publikaci The Art of Access: A Practical Guide for Museum Accessibility, která prozkoumává možnosti zpřístupnění muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami.

Jedním z velkých problémů je již samotný začátek procesu zpřístupňování nebo shánění prostředků na takový proces. O tom všem se dočtete ve výše zmíněné knize nebo v příspěvku AAM zde. Závěrem, ke kterému však autoři obou příspěvků docházejí, je prosté konstatování, že je nutné zapojit ty, kterých se změny v muzejních institucí týkají nejvíce, tedy zaměstnance a rovněž zástupce návštěvníků. Podle autorů právě spojení zkušeností z obou stran může přinést žádoucí výsledky v podobě konkrétních návrhů a opatření.

Mnoho dalších publikací k tématu péče o návštěvníky se speciálními potřebami si můžete zapůjčit v Knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví.

Zdroj: aam-us.org