Publikováno: 3. 2. 2021

Muzea v pandemii a lidé s PAS

I během pandemie mohou muzea vyjít vstříc návštěvníkům s poruchou autistického spektra.

@autisminmuseums.com

Ani během svého uzavření nebo omezení provozu následkem opatření by muzea a galerie neměla zapomínat na své návštěvníky se specifickými potřebami. Zatím co videa opatřená titulky, překlady do znakového jazyka nebo audio nahrávky přizpůsobené pro posluchače se zrakovým omezením je již možné najít i v nabídce tuzemských institucí, v pozadí ostávají návštěvníci s jinými typy speciálních potřeb.

Organizace Autism in Museums přináší několik tipů, jak se mohou muzea přiblížit dětem i dospělým s poruchami autistického spektra i v době pandemie.

  1. Vzdělávání zaměstnanců - pro přípravu aktivit pro návštěvníky s PAS a speciálními potřebami obecně je zcela nezbytné mít povědomí o jejich specifikách, preferencích nebo vhodných formách komunikace. Na trhu je řada dostupných knižních titulů, specializované organizace nabízejí kurzy nebo publikace a pro muzejní praxi jsou dostupné metodické texty.
  2. Přístupné online informace - pro lidé s PAS je často obtížné zvládnout změny, včetně těch, které do našich životů přinesla pandemie. Světová muzea se proto snaží zveřejňovat online aktuální informace o opatřeních během návštěvy instituce v přístupné formě grafického přehledu nebo videa
  3. Online aktivity - lidé s PAS, stejně jako všichni návštěvníci kulturních institucí, mají různé preference a dovednosti. Je proto vhodné, aby se tomu přizpůsobily i aktivity ve virtuálním prostoru. Širokou nabídku inspirativních aktivit mají například Skotská národní galerie nebo Cambridgská muzea, která nabízejí i doprovodné video se srozumitelným komentářem.
  4. Lokální spolupráce - i během pandemie je možné navázat spolupráci s místní speciální nebo základní školou, neziskovou organizací nebo mateřským centrem. V době uzavření mohou aktivity probíhat přes virtuální platformy, jako je ZOOM nebo Google Meet; v době, kdy bude již možná osobní návštěva za dodržování opatření, mohou být inspirací skupinové programy pro děti s PAS pořádané Londýnským muzeem vody a páry.

Celý článek s dalšími odkazy najdete zde.

Zdroj: aim-museums.co.uk