Publikováno: 2. 7. 2020

Haptika v muzeu: nové trendy pro svět po pandemii

Nové technologie v oblasti dotykových prvků jsou bezpečné a atraktivní nejen pro návštěvníky se zrakovým postižením.

@aam-us.org

Preventivní opatření během celosvětové pandemie koronaviru znatelně zasáhly nejen do celkového provozu muzejních a galerijních institucí, ale také postavily kurátory před otázku budoucnosti dotykových (haptických) prvků. Zatím co dotykové interaktivní aktivity ve výstavách a expozicích mohou být nahrazeny jinými přístupy nebo technologiemi, pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním představují haptické prvky důležitou součást jejich návštěvy muzea.

Portál Americké aliance muzeí přináší přehled nových dostupných technologií, které mohou muzea a galerie využít v běžném provozu nebo během specificky zaměřených programů. Rychlou tvorbu haptických pracovních listů umožňují reliéfní psací podložky, jako třeba Sensational BlackBoard. Podobnou, ačkoliv poněkud nákladnější, možností je Swell Form Machine, která využívá vlastností tzv. slepeckého papíru k přímému tisku reliéfně členěných podkladů. Možnost tisku v barvě je vítána zejména uživateli s částečným zrakovým znevýhodněním.

Z u nás běžně používaných technologií je přínosem 3D tiskárna. Díky ní je tvorba dotekovým modelů sbírkových předmětů poměrně rychlá a levná, co umožňuje produkci potřebného množství kopií třeba vzhledem k počtu účastníků programu (viz obrázek: sada 3D modelů kamenných hrotů kopí).

Oblíbené tablety nebo jiné technologické prvky s dotykovými obrazovkami také umožňují nastavení zjednodušující práci s nimi, jako úprava velikosti písma, barevného spektra nebo hlasových výstupů. Je možné využít také specializované aplikace, jako je například TACTILE IMAGES reader.

Více v článku Staying in Touch: Addressing Concerns to Allow Tactile Exploration at Museums.

Zdroj: aam-us.org/2020/07/01/staying-in-touch-addressing-concerns-to-allow-tactile-exploration-at-museums