Publikováno: 1. 10. 2020

Centrum Paraple, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál

@paraple.cz

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhají lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci.

Centrum Paraple je oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady.

Odkaz na stránky Centra Paraple, o. p. s. zde

 

Zdroj: https://www.paraple.cz/paraple/o-nas/