Publikováno: 13. 8. 2013

Národní muzeum - komentované prohlídky pro Neslyšící

V rámci spolupráce Centra pro prezentaci kulturního dědictví a České komory tlumočníků znakového jazyka jsou pro Neslyšící organizovány komentované prohlídky výstav Národního muzea tlumočené do českého znakového jazyka.
Národní muzeum - komentované prohlídky pro Neslyšící