Publikováno: 1. 3. 2013

Vyhodnocení muzejně-pedagogických metod a postupů prezentace a práce s dětským a handicapovaným návštěvníkem

Metodická činnost Dětského muzea - MCMP Moravského zemského muzea do roku 2010
Vyhodnocení muzejně-pedagogických metod a postupů prezentace a práce s dětským a handicapovaným návštěvníkem

Vyhodnocení ke stažení zde: