Publikováno: 15. 1. 2011

Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích

ZMEKOVÁ, Lenka. Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích. In Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2011, roč. 49, č. 2, s. 30-35.