Publikováno: 1. 12. 2013

Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami: nevidomí

JANČO, Milan. Návštěvníci muzeí se speciálnimi potřebami: nevidomí. In Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2013, roč. 51, č. 2, s. 38-51.

Obrazové přílohy:

Mgr. Milan Jančo, Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, 30 let taktilního vystavování (nejenom) pro nevidomé a slabozraké návštěvníky muzeí – možnosti přístupů a realizací

 

Milan Jančo (Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví): 30 let taktilního vystavování (nejenom) pro nevidomé a slabozraké návštěvníky muzeí; Možnosti přístupu a realizací