Publikováno: 15. 1. 2011

Návštěvníci muzeí se speciálnimi potřebami - neslyšící

DINGOVÁ, Naďa. Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami - neslyšící. In Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2011, roč. 49, č. 2, s. 36-48.