Publikováno: 23. 1. 2013

Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením

MUSÍLEK, Radek a HAVLÍKOVÁ, Ivana: Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením. In Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2012, roč. 50, č. 2, s. 17-25.