Publikováno: 21. 7. 2011

Zákon 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Zákon 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob  zde