Publikováno: 7. 3. 2013

TyfloCentrum. Rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích.

TyfloCentrum. Rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích.

TyfloCentrum tvoří samostatné obecně prospěšné společnosti, které založila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Každá jedna sídlí v jiném kraji a má krajskou působnost. K názvu krajských společností nedílně patří i název krajského města, ve kterém dané TyfloCentrum sídlí.

TyfloCentrum poskytuje zrakově postiženým komplex sociálních služeb stejného druhu a charakteru. Činnost jednotlivých společností se liší jen v drobnostech podle regionu, v němž působí.

Společnosti Tyflocentra působící v České republice:

Základ slova pochází z řeckého TYFLOS - slepý. TyfloCentrum představuje místo, kde se schází nevidomí a slabozrací lidé a kde nacházejí pomoc v běžném každodenním životě.

Základ TYFLO se používá ve speciální pedagogické disciplině, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených, Tyflopedie. Věda, která zevšeobecňuje to, co přinášejí různé vědy k otázce života člověka s poškozením zraku i jeho důsledky se nazývá Tyflologie.

Odkaz na stránky TyfloCentra zde: