Publikováno: 8. 3. 2013

OKAMŽIK. Sdružení pro podporu nejen nevidomých

Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit.
OKAMŽIK. Sdružení pro podporu nejen nevidomých

OKAMŽIK. Sdružení pro podporu nejen nevidomých

OKAMŽIK je pražské občanské sdružení založené v roce 2000. Tvoří ho nepočetný tým nevidomých i vidících lidí, kteří mají chuť něco vymýšlet a realizovat pro zrakově i jinak postižené i nepostižené.

Od roku 2004 je OKAMŽIK jedním z největších akreditovaných dobrovolnických center v ČR.

Od roku 2007 poskytuje OKAMŽIK sociální služby pro nevidomé registrované MPSV ČR.

OKAMŽIK je členem

České rady sociálních služeb (České rady humanitárních organizací)

Spolku oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti (SKOK).

Činnost sdružení

OKAMŽIK, jako první v ČR, poskytuje osobní asistenci pro nevidomé zajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky. Ve spolupráci s dobrovolníky poskytuje sociálně aktivizační služby zrakově postiženým lidem. Podporuje rozvoj dobrovolnictví v ČR. Pořádá semináře, workshopy a besedy pro školy a veřejnost. Nabízí poradenství v otázkách samostatného života nevidomých a různé pohledy na tuto tématiku. Vydává knihy a jiné publikace spojené autorsky nebo tematický se zdravotním postižením. Pořádá kulturní akce a programy z tvorby nevidomých a jinak zdravotně postižených. Zajímá se o lidi, nápady a dobré věci pomáhající zdravotně postiženým.

Odkaz na strány OKAMŽIK zde:

Filmový dokument o OKAMŽIKu zde: