Publikováno: 30. 11. 1999

Blind Friendly Web

Projekt Blind Friendly Web se primárně zabývá přístupností webových stránek pro uživatele se zdravotním handicapem.
Blind Friendly Web

Na přístupné webové stránce se takový uživatel:

  • samostatně dostane k informacím, které jsou na ní publikovány
  • není znevýhodněn svým zdravotním postižením, použitým technickým vybavením či znalostmi

Stránky projektu Blind Friendly Web zde