Publikováno: 30. 11. 1999

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR

Činnost Asociace se zaměřuje zejména na:

  • sdružování a podporu rodin s dětmi se zrakovým postižením
  • podporu rodin s dětmi v integrovaném vzdělávání, pořádání setkání pro rodiny a pedagogy dětí se zrakovým postižením v integrovaném vzdělávání
  • podporu tvorby hmatově ilustrovaných dětských knih, pořádání seminářů pro autory, spolupořádání soutěží tvůrců hmatových knih
  • vedení knihovny hmatově ilustrovaných knih pro nevidomé zájemce z celé ČR
  • půjčování učebnic a dalších pomůcek
  • vydávání Zpravodaje Asociace s aktuálními školskými, sociálně právními, kulturními, sportovními aj. informacemi

 

Zdroj: http://www.asociacerodicu.estranky.cz/