Publikováno: 1. 10. 2020

Přes bariéry

Internetové stránky Pražské organizace vozíčkářů nabízející informace o přístupnosti veřejných objektů, dopravy a zeleně v Praze.

@presbariery.cz

Internetové stránky Pražské organizace vozíčkářů nabízejí informace o přístupnosti veřejných objektů, dopravy a zeleně v Praze. Data uvedena k jednotlivým stavbám a parkům jsou ověřena mapováním přímo v terénu. Popis objektů obsahuje informace o vstupu, interiéru, výtahu a toaletě. Textová část je doplněna přehlednými piktogramy a ilustrativní fotografií. Na stránkách lze dále získat informace o tištěných publikacích či aktualitách souvisejících s problematikou architektonických bariér nebo tematických konferencích, pracovních dílnách (workshopech) i úředních jednáních.

Odkaz na stránky Přes bariéry zde

 

Zdroj: http://www.presbariery.cz/cz/