Publikováno: 1. 10. 2020

Liga vozíčkářů

Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ.

@ligavozic.cz

Liga vozíčkářů

Zdroj: http://www.ligavozic.cz/