Publikováno: 1. 10. 2020

Asistence, obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost Asistence rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením

@asistence.org

Asistence o. p. s. je akreditovaným poskytovatelem sociálních služeb, služby osobní asistence a služby sociální rehabilitace.

Asistence o. p. s. poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program, ergoterapii a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Dlouhodobě jsou aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě a zlepšují podmínky pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Organizace působí v Praze.

Odkaz na stránky Asistence zde

 

Zdroj: https://www.asistence.org/o-nas/