Publikováno: 30. 11. 1999

Vybraná muzea USA a jejich přístup k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace

Prezentace ze VII. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví Muzea pro všechny, Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR