Publikováno: 4. 8. 2023

The Sensational Museum Project přehodnocuje smyslové vnímání v muzeích

Cílem britského projektu The Sensational Museum je snaha o efektivnější inkluzi demokratizací smyslových vjemů v muzejní prezentaci.

@sensationalmuseum.org

Projekt, který byl nedávno spuštěn ve Spojeném království má za cíl vytvořit v muzeích „nový druh smyslové logiky,“ který nebude upřednostňovat vnímání prostřednictvím jediného smyslu. Výzkumný tým v čele s Hannah Thompson z University od London se zajímá předně o decentralizaci zraku, smyslu, který je v muzeích dominantní, a o rozvoj nevizuálních způsobů, jak lze muzea zažít.

Projekt přehodnotí roli smyslů ve všech aspektech muzejní práce, od katalogizace sbírek přes kurátorství, tvorbu výstavy, až po samotný zážitek návštěvníka. V rámci iniciativy budou badatelé sledovat muzejní předmět na jeho cestě od akvizice, přes dokumentaci až po vystavení a zpětnou vazbu veřejnosti. Tým bude sledovat a identifikovat okamžiky, kdy jsou při popisu a zaznamenávání objektu činěny smyslové předpoklady, a jak s nimi pracovníci muzea nakládají.

Výzkumný projekt byl zahájen letos na jaře a potrvá do roku 2025.

Webové stránky projektu The Sensational Museum

Zdroj: museumsassociation.org