Publikováno: 7. 6. 2022

Slovenský kolektiv pomáhá se senzoricky přátelskými kulturními akcemi

Hnutí Beznávodu sdružuje lidi s poruchami autistického spektra a snaží se o spřístupnění veřejného života, včetně kulturních akcí, neurodivergentnímu publiku.

Slovenský kolektiv pomáhá se senzoricky přátelskými kulturními akcemi

Beznávodu je tím lidí na spektre autismu z celého Slovenska, který usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti o autismu a Aspergerovu syndromu a zjednodušení života neurodiverzních lidí. Organizace provozuje webový portál s praktickými články pro své členy nebo jejich rodiče, pedagogy a blízké, podcast Deti bez návodu nebo sekci s tipy a aktivitami pro práci s dětmi do školní výuky i domácího prostředí. Spolupracuje ze Základní školou Veľké Zlievce v oblasti podpory domácího i docházkového vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra.

Vydavatelství Absynt, známé i na českém knižním trhu, oslovilo tím Beznávodu ke spolupráci s organizací besedy se spisovatelem Danielom Tammetom. Tammet, který má také poruchu autistického spektra, představoval svůj autobiografický román Narozen v modrý den (v ČR vyšel v nakladatelství Host). Organizátoři chtěli proto pojmout akci jako senzoricky přátelskou (sensory-friendly). To znamená zabezpečit, aby se v průběhu akce co nejmíň vyskytovaly rušivé jevy, jako hlasité a náhlé zvuky, světelné záblesky, pachy nebo další smyslová překvapení. Navíc smyslová citlivost se netýká pouze lidí na spektru autismu, ale i běžných lidí. Důraz na senzoricky přátelský aspekt kulturní akce může být tedy pro pořadatele významný nejen zvýšenou účastí neurodiverzních zájemců.

Zdroj: beznavodu.sk; facebook.com/absynt.vydavatelstvo