Publikováno: 30. 11. 1999

Projekt přístupnosti moderního umění neslyšícím

Italské muzeum moderního umění Castello di Rivoli připravilo projekt, který má napomoci neslyšícím lépe porozumět modernímu umění.
Projekt přístupnosti moderního umění neslyšícím

V rámci tohoto projektu vznikl i slovník termínů moderního umění, které se ve znakovém jazyce nevyskytují. Je nutné totiž vědět, že znakový jazyk není tak bohatý jako mluvený a byť si neslyšící může přečíst popisek před exponátem nebo obrazem, nemusí mu zdaleka rozumět. To je fakt, který často pracovníci muzeí a galerí neberou v potaz.

Odkaz na stránky muzea Castella di Rivoli  zde