Publikováno: 15. 11. 2013

Hrad Stará Ľubovňa ve slovenském znakovém jazyce - v slovenskej posunkovej reči

Ľubovnianske múzeum - hrad (kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja) sprístupnilo dňa 11. novembra 2013 hrad Ľubovňa nepočujúcim. Podporovateľmi tejto myšlienky sú Ministerstvo kultúry SR a Spojená internátna škola Pavla Sabadoša v Prešove.
Hrad Stará Ľubovňa ve slovenském znakovém jazyce - v slovenskej posunkovej reči

Sprístupnenie hradu nepočujúcim spočíva vo využívaní moderných technológií umožňujúcich uloženie videozáznamu obsahujúceho prerozprávaný sprievodný text do posunkovej reči. Virtuálny záznam si návštevníci môžu stiahnuť pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje čítanie QR kódov. Výroba virtuálnych sprievodných textov bola finančne podporená za pomoci dotačného systému 2013 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Pre návštevníkov bez potrebného technického zabezpečenia je pripravených 5 tabletov na zapožičanie, prednastavených na jednoduché používanie.

Priestor na realizáciu dostali študenti Spojenej Internátnej školy Pavla Sabadoša v Prešove pre nepočujúcich, ktorí sa zhostili úlohy tlmočníkov. Pod vedením pedagógov tlmočili do posunkovej reči odborné texty a vytvárali novotvary v posunkovej reči.

Prvú oficiálnu prehliadku hradu Ľubovňa absolvovalo 45 detí zo Spojenej Internátnej školy Pavla Sabadoša v Prešove pre nepočujúcich.

Fotografie zo slávnostného sprítupnenia hradu návštěvníkom so sluchovým znevýhodnením