Publikováno: 30. 11. 1999

Finské muzeum Neslyšících

V roce 1907 bylo založeno muzeum neslyšících, na základě darů od Fritze a Marie Hirnových, kteří byli žáky Carla Oscara Malma, zakladatele vzdělávání neslyšících ve Finsku. Kolekce vzrůstala s první výstavou, kdy byla veřejnosti v roce 1915 otevřena muzejní obytná místnost Carla Oscara Malma. Nyní je toto neobyčejné muzeum majetkem FAD.

Finské muzeum Neslyšících

Záměrem muzea je sbírat, zkoumat a vystavovat kulturní dědictví neslyšících a uživatelů znakového jazyka ve Finsku. Cílem muzea je zvyšovat vědomosti o historii a kultuře neslyšících a uživatelích znakového jazyka, což napomáhá neslyšícím nalézt svoji identitu.

Muzeum je jak pro veřejnost, tak pro odborníky v oboru. V muzeu je stálá expozice pokoje Carla Oscara Malma.  Ostatní části muzea slouží k pořádńí výstav. Muzeum nabízí své prostory k pořádání výstav, a to všem, kteří se problematice neslyšících věnují.

Muzeum může být hrdé na to, že vlastní sbírkový fond týkající se problematiky neslyšících již od 18.století. V současné době je v muzeu k vidění jubilejní expozice Finské asociace neslyšících s názvem "Od hluchoněmých po uživatele znakového jazyka". Tato výstava ukazuje, jak se s postupem času měnil i přístup společnosti k neslyšícím lidem. Neslyšící byli před 100 lety označováni jako "hluchoněmí". V dnešní době Finská asociace neslyšících označuje neslyšící jako "uživatele znakového jazyka". Nezáleží na tom, kdo jak slyší, hlavní je, že existuje přístup pro "uživatele znakového jazyka".

Finské muzeum neslyšících - anglicky

Zdroj: http://ruce.cz/clanky/116-finske-muzeum-neslysicich