Publikováno: 23. 5. 2013

Projekt ETNA (Exploring Technologies and New Approaches in art education for senior adults)

Projekt zaměřený na vzdělávání seniorů v muzejních a kulturních institucích.
Projekt ETNA (Exploring Technologies and New Approaches in art education for senior adults)

Moravská galerie v Brněse v loňském roce stala partnerem mezinárodního Projektu ETNA (Exploring Technologies and New Approaches in art education for senior adults), realizovaného pod záštitou evropského programu celoživotního vzdělávání partnerství Grundtvig.

Projekt sdružující šest evropských kulturně vzdělávacích institucí si klade za cíl rozvíjet formou vzájemně sdílených výsledků a zkušeností nové technologie a metody vzdělávání seniorů v oblasti umění.

 

Partnery Moravské galerie v Brně jsou v rámci projektu tyto zahraniční instituce:

V souladu s cílem projektu usilujeme o rozšíření naší programové nabídky pro seniory a jejich aktivního zapojování do kulturního dění. Kromě pravidelného cyklu tvůrčích setkání určených zvláště pro seniory Creativ 60+ nabízíme také sérii přenášek zaměřených na současné umění pod názvem Mediální ETNA. 

Informace o aktivitách galerie i zahraničních partnerských organizacích najdete na mezinárodních webových stránkách projektu. 

Moravská galerie v Brně se stane hostitelskou organizací v únoru 2014, kdy přivítá své zahraniční partnery na třídenním workshopu.

Podrobné informace o projektu ETNA v českém jazyce.

Projekt Etna na stránkách časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce