Publikováno: 13. 1. 2022

Národní muzeum ve Varšavě bez bariér

Nové úpravy Historické budovy Národního muzea ve Varšavě zajišťují větší přístupnost pro lidi s postižením.

©wikimedia.commons

Větší přístupnost muzeí a otevřenost vůči lidem s různými typy postižení či omezení patří k dlouhodobým záměrům kulturní politiky v celé Evropě. Výzvou zůstávají předně historické budovy muzeí a galerií, jež samy o sobě mají velký symbolický význam, avšak v době jejich projektování nebyl brán zřetel na otázky bariér. Mnohdy proto nelze ani zajistit zcela inkluzivní charakter v rámci činnosti kulturních institucí a při projektování výstav či edukačních programů. Nicméně i nejstarší paláce lze více otevřít, o čemž svědčí nedávno provedené úpravy Historické budovy Národního muzea, které sídlí při Alejích Jerozolimských v centru Varšavy. 

Monumentální architektonický projekt architekta Tadeusze Tołwińského, dokončený Antonim Dygatem, pochází z meziválečné doby a jako jedna z mála takto významných budov ve Varšavě přežila také 2. světovou válku. Během roku 2021 muzeum implementovalo řadu prvků a vylepšení pro větší bezbariérovost této modernistické budovy.

Důraz byl směřován zejména na hlavní vchod do muzea, kde masivní vstupní dveře byly opatřeny zavírači a jsou automaticky otevíratelné. V prostorách pokladen, šaten a informací byly umístěny indukční smyčky pro osoby se sluchovým postižením k lepší komunikaci s pracovníky prvního kontaktu. Muzeum dalo dále vyhotovit dotykový plán budovy pro lepší orientaci lidí se zrakovým postižením a zvětšilo odpočinkové prostory i počet míst k sezení. V rámci odpočinkových míst byl brán větší ohled rovněž na potřeby rodin s dětmi a na osoby s poruchou autistického spektra. V prostorách galerie s uměním 19. století lze proto využít speciálně upravených prostor, které plní roli jednak rodinného pokoje s možností zaopatřit dítě, jednak prostoru ke zklidnění a relaxaci. 

Opomenuty nebyly ani pomůcky pro specializované edukační programy. Pro své galerie tak muzeum zakoupilo třeba elektronické lupy, jež zajišťují lidem se zrakovým omezením vjem detailu daného uměleckého díla. Komplexnějších úprav interiéru se pak dočkaly také prostory Galerie Faras.

Fotogalerii s novými úpravami si můžete prohlédnout zde: Mnw.art.pl.

Zdroj: mnw.art.pl, muzealnictwo.com