Publikováno: 13. 1. 2022

Inkluze na dálku v Národní galerii Bosny a Hercegoviny

Jaké možnosti skýtá aplikace ARTsee pro muzejní edukaci? Projekt Národní galerie Bosny a Hercegoviny slouží k většímu začlenění dětí s mentálním postižením. 

©ugbih.ba

Princip inkluze a maximální přístupnost pro lidi se specifickými potřebami patří nedílně k praxi kulturních institucí. Vedle obecných etických standardů a architektonických úprav interiérů i exteriérů budov je stále důležitější efektivní využívání moderních digitálních technologií, s jejichž pomocí je možné efektivně překonávat bariéry, a úspěšně tak začlenit sociálně citlivé komunity do činnosti dané instituce. Jednen z úspěšných příkladů z praxe může ukázat také Národní galerie Bosny a Hercegoviny.

Ta se rozhodla v rámci své edukační praxe využít vlastní aplikaci ARTsee coby asistenční technologii pro děti s mentálním postižením, která nabízí nový rozměr interpretace umění. Při vývoji této aplikace byly zohledněny pilotní projekty z let 2018 a 2019, které se zaměřily na potřeby dětí s poruchou autistického spektra – např. program Blue Artism.  

Aplikace ARTsee zprostředkovává umělecká díla pomocí animací, zvuků a textu. Díla jsou vždy zařazena do určitého kontextu (např. plynutí ročních období), čímž se stávají více srozumitelnými. Zvukový záznam například evokuje dunění větru v korunách stromu nebo déšť. Využití této aplikace je možné jak v domácí verzi, tak i ve verzi on-site. Domácí je pak k dispozici všem s připojením k internetu zdarma a cílí velmi hlavně na práci rodičů s dětmi. Verze pro galerii se pomocí doplňkových aktivit snaží motivovat k návštěvě galerie a procházení se jejími výstavními prostory.

Další podněty k vývoji takovéto aplikace by měl brzy přinést výzkum studentek a studentů Univerzity v Sarajevu s cílem podrobněji popsat funkci zprostředkování obsahu originálních děl skrze tuto aplikaci a dále také zjistit, jak je s ní pracováno a jak takováto narativní rovina ovlivňuje vnímání účastnice či účastníka. Národní galerie Bosny a Hercegoviny rovněž doufá, že se k aplikaci brzy připojí i další muzea a galerie, aby byla podpořena inkluze a celkově větší rozmanitost publika v kulturních institucích.

Aplikace je dostupná zde: play.google.com.

Podrobněji projekt popisuje muzejní edukátorka Aida Šaracová zde: Icom.museum.  

Zdroj: icom.museum