Publikováno: 16. 11. 2021

Britský projekt podporuje muzejní pracovníky s postižením

Projekt Curating for Change má za cíl zvýšit počet zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním v britských muzejních institucích.

@museumnext.xom

Britský projekt Curating for Change má za cíl podporovat zaměstnávání kurátorů a dalších muzejních pracovníků z komunity neslyšících a dalších lidí se zdravotním nebo duševním postižením, a zároveň pracovat na odstraňování bariér, které zaměstnávání těchto lidí v současnosti brání.  Jedním z dlouhodobých záměrů projektu je zvýšit reprezentaci lidí s postižením v muzejních sbírkách a aktivitách (výstavy, publikace, doprovodní akce), k čemu je žádoucí tyto lidi zapojit přímo do jejich přípravy a realizace. V současnosti je v britském muzejním sektoru jen 4 % zaměstnaných lidí, kteří se identifikují jako lidi s postižením, zatím co celkový podíl ve společnosti je 19 %.

Projekt bude nyní moct svůj cíl uvést do praxe díky rozpočtu 1 milion britských liber získaných z veřejných zdrojů (The National Lottery Heritage Fund). Projekt  zahájil spolupráci s 27 britskými kulturními institucemi, od lokálních a regionálních muzeí po instituce jako Národní železniční muzeum v Yorku nebo Muzeum Liverpoolu. Pilotní program Fellowship and Traineeship vytvoří místa stážistů pro studenty a mladé lidi s postižením ve 20 kulturních institucích.

Projekt Curating for Change navazuje na předchozí projekt History of Place (2016-2019), který komplexně mapoval dějiny komunity lidí z různými typy postižení od středověku až po současnost a výsledky výzkumu prezentoval na výstavách v Bristolu, Liverpoolu nebo londýnském V&A.

Celý článek zde.

Zdroj: museumnext.com