Publikováno: 17. 10. 2013

Výstava hub otevřena neslyšícím

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích pořádalo doprovodný edukační program k výstavě hub, která se konala od 17. – 20. 10. 2013. Edukační program byl též specielně připraven pro žáky se sluchovým znevýhodněním a tlumočen v českém znakovém jazyce Mgr. Radkou Pechovou.
Výstava hub otevřena neslyšícím

Žáci ze základní školy pro sluchově postižené z Českých Budějovic absolvovali výukový program Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, který se skládal z několika částí. První část absolvovali pod vedením mykologa Mgr. Miroslava Berana a šlo o rozšířenou komentovanou prohlídku s důrazem na edukaci. V druhé části žáci zpracovávali pracovní listy pod vedením muzejní pedagožky Mgr. Jitky Peškové. Třetí část byla dobrovolná a žáci se mohli samostatně zúčastnit soutěže, kdy poznávali druhy hub a písemně odpovídali na otázky.