Publikováno: 28. 5. 2013

Seminář Neslyšící návštěvník - pravidla komunikace

Je znakový jazyk mezinárodní? Umí všichni neslyšící odezírat? A když neslyší, proč si to teda nepřečtou? Co doopravdy potřebují a ocení návštěvníci se sluchovým postižením?
Seminář Neslyšící návštěvník - pravidla komunikace

Moravská galerie v Brně si Vás dovoluje pozvat na seminář věnovaný pravidlům komunikace s neslyšícími v muzejním a galerijním prostoru, který proběhne v pátek 31. května 2013 od 10 do 12 hodin v Pražákově paláci MG, Husova 18.

Program semináře bude probíhat jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Seznámíte se s problematikou sluchového postižení, jednotlivými typy komunikace a odezíráním. Vyzkoušíte si řešení různých komunikačních situací a osvojíte si základní slovní zásobu, kterou můžete při setkání s neslyšícími návštěvníky využít.

Účastnický poplatek 100 Kč. Omezený počet míst. Rezervace nutná na da@moravska-galerie.cz nebo 532 169 119 či 728 934 438.

Lektoři semináře

Mariana Koutská

Absolventka Speciální pedagogiky (MU) a Výchovné dramatiky pro neslyšící (JAMU) se dlouhodobě zabývá problematikou komunikace osob se sluchovým postižením a vzájemným vztahem slyšících a neslyšících. Vede komunikační a socializační dílny v ČR, Rakousku, Slovenku a Francii, tlumočí pro vysokoškolské studenty Masarykovy univerzity a v současné době dokončuje postgraduální studium s výzkumem zaměřeným na přístupnost kulturních institucí pro neslyšící v České republice, Francii a Švédsku.

Pavel Kučera

Absolvent Výchovné dramatiky pro neslyšící (JAMU) a Speciální pedagogiky (MU) působí v současné době jako doktorand a vyučující na katedře Speciální pedagogiky UP v Olomouci. Pracoval jako učitel na ZŠ pro sluchově postižené, herec v představení Jaroslava Duška a je dlouholetým lektorem znakového jazyka.

Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktuality/2013/seminar_neslysici.aspx