Publikováno: 16. 12. 2013

Příběh Vánoc - doprovodná akce výstavy Vánoce s Jihočeským muzeem pro neslyšící

Podoba tradičních Vánoc byla dětem přiblížena pomocí interaktivního programu „Příběh Vánoc“, který byl doprovodnou akcí výstavy Jihočeského muzea „Vánoce s Jihočeským muzeem“, která se konala ve dnech 16. – 19. 12. 2013.
Příběh Vánoc - doprovodná akce výstavy Vánoce s Jihočeským muzeem pro neslyšící

Programu se zúčastnilo 40 dětí ve dvou skupinách ze základní školy pro sluchově znevýhodněné v Českých Budějovicích. Celkově však doprovodný program navštívilo více jak 1200 žáků a studentů.

Pro děti bylo připraveno nejen povídání o vánočních zvycích a symbolech, které bylo tlumočeno do českého znakového jazyka, ale byly především zapojeny všechny smysly žáků včetně chutě. Součástí interaktivního výukového programu byla ochutnávka tradičních pokrmů, které nesměly chybět na štědrovečerním stole, jako je pokrm nazývaný Kuba či sladká švestková omáčka. Součástí programu byla též dílna, kde měly děti možnost využít při tvořivé činnosti prvky lidových tradic. V pondělí bylo na programu zdobení perníčků, v úterý výroba svícnů a ve středu práce v cukrářské dílně.