Publikováno: 15. 9. 2013

DOX - Komentovaná prohlídka výstavy Postiženi normalitou pro neslyšící

Komentovaná prohlídka pro neslyšící v českém znakovém jazyce. Výklad podáva lektorka ovládající český znakový jazyk. Komunikace mezi ní a neslyšícími návštěvníky probíhá přímo, bez tlumočníka.
DOX - Komentovaná prohlídka výstavy Postiženi normalitou pro neslyšící