Publikováno: 30. 11. 1999

Projekt Euroklíč - dostupné bezbariérové toalety upravené pro uživatele s pohybovým znevýhodněním (vozíčkáře)

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA.
Projekt Euroklíč - dostupné bezbariérové toalety upravené pro uživatele s pohybovým znevýhodněním (vozíčkáře)

V České republice byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

  • budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem,
  • osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče,
  • prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
  • seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Projekt Euroklíč - leták

Projekt Euroklíč na stránce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Zdroj: http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html