Publikováno: 21. 11. 2013

Bezbariérová architektura nemusí být nevítaným problémem

Naučit studenty přizpůsobit architekturu a design potřebám lidí na vozíku nebo potřebám nevidomých je cílem projektu Překonajme bariéry.
Bezbariérová architektura nemusí být nevítaným problémem

Projekt Překonejme bariéry

11. ročník projektu probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Cílem akce je ukázat, že navrhování staveb vstřícných ke všem skupinám svých uživatelů není v architektuře a designu "zbytečným a nevítaným problémem", ale naopak samozřejmou a zajímavou výzvou.