Publikováno: 9. 10. 2012

Botanická zahrada v Praze pro návštěvníky se speciálními potřebami

Od ledna 2010 je botanická zahrada v Praze Troji "přátelským místem", tzn. bezbariérová a vycházející vstříc návštěvníkům se speciálními potřebami. Zahrada iniciovala v letech 1996 - 2011 rozsáhlý projekt pro handicapované, který zahrnoval smyslově vnímané výstavy, školení průvodců, publikace a jiné.

Botanická zahrada v Praze pro návštěvníky se speciálními potřebami

Pro detailní informace navštivte webové stránky Zahrady zde

(Zdroj: http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/sluzby-navstevnikum/pro-handicapovane.html?page_id=4874)