Publikováno: 25. 10. 2013

Plzeň bez bariér

Plzeň bez bariér je určena především uživatelům se sníženou schopností pohybu a orientace, ale i jejich organizacím a subjektům, které jim na území města Plzně poskytují služby.
Plzeň bez bariér

Podkategorie obsahují v praxi ověřené, jednoduchou, přehlednou a systematickou formou uspořádané tematické informace. Úplné informace týkající se např. úřadů, zdravotnictví, škol apod. najdete v kategorii Občan - Život v Plzni.

Obsah je vytvářen ve spolupráci s PhDr. Miroslavem Valinou, předsedou Plzeňské krajské rady osob se zdravotním postižením a zároveň autorem publikací Kam bez bariér – Plzeňsko a Kudy, kam a jak v Plzni o berlích a na vozíku. Nejméně jedenkrát ročně je kategorie Plzeň bez bariér aktualizována, samozřejmě s přispěním široké veřejnosti.

Pokud máte informaci o jakémkoliv dalším, v seznamu neuvedeném bezbariérovém místě, zašlete ji prosím na adresu bezbarier@plzen.eu.

 

Zdroj: http://www.plzen.eu/turista/uzitecne-informace/plzen-bez-barier/plzen-bez-barier-1.aspx