Publikováno: 7. 3. 2013

Athena na cestách

Přístupný cestovní ruch v kostce

Athena na cestách

V roce 2006 byla založena síť ENAT (European Network for Accessible Tourism), trvalá evropská platforma pro sdílení informací a rozvoj přístupného cestovního ruchu v celé Evropské unii i za jejími hranicemi. Publikace Athena na cestách – Přístupný cestovní ruch v kostce je výsledkem společného projektu ENAT a dalších zúčastněných partnerů. Publikace poskytuje rozsáhlý a přesto výstižný úvod do problematiky přístupného cestovního ruchu. Ukazuje důvody a způsoby jeho uplatnění, jeho potenciál v oblasti regionálního rozvoje a inovací v podnikání a samozřejmě i přímé přínosy pro turisty, pro něž je přístupnost nezbytná. Šíří povědomí o přístupném (bezbariérovém) cestovním ruchu v trendu univerzálního designu (DESIGN FOR ALL) a hlavně motivuje k prosazování této myšlenky do všech aktivit ovlivňující rozvoj cestovního ruchu a to na strategické i praktické důvody.

Skutečnost, že zvyšování přístupnosti cestovního ruchu souvisí nejenom s budovami, stavbami, dopravou, ale také informacemi, komunikací a vzděláváním, je demonstrována formou příběhů, ve kterých jsou postavy s různým typem omezení konfrontovány s řadou překážek, bariér, se kterými se v souvislosti s cestováním setkávají, mimo jiné i v souvislosti s návštěvou muzea.

Součástí publikace Athena na cestách – Přístupný cestovní ruch v kostce je CD. Obsahuje informace o specifických potřebách osob ve vztahu k poskytování sužeb, principech bezbariérového užívání staveb dle legislativních předpisů a norem v oblasti cestovního ruchu (objekty, doprava), požadavcích na odpovídající informační servis a vzdělávání v oblasti přístupného cestování a komunikace a také odkazy na projekty realizované v dané oblasti, které mohou sloužit jako další zdroje zajímavých dat a zkušeností.