Publikováno: 30. 11. 1999

Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením

Publikace Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením

ČERMÁK, Michal. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012.

Projevy a formy Diskriminace osob se zdravotním postižením - obsah a úvod

Desatero rovného zacházení pro osoby se zdravotním postižením