Publikováno: 6. 2. 2014

Muzeum hlavního města Prahy a návštěvníci se zrakovým znevýhodněním

Dva příspěvky věnující se práci se zrakově znevýhodněnými návštěvníky v muzeu
Muzeum hlavního města Prahy a návštěvníci se zrakovým znevýhodněním

ŠMOLÍKOVÁ, Miroslava: Archeologie dotekem. Archeologické hmatové výstavy v Muzeu hlavního města Prahy. In: Veřejná archeologie. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012. Praha: Ústav pro archeologii FF UK Praha a Veřejná acheologie, o.s., 2013, s. 102-108.

ŠMOLÍKOVÁ, Miroslava: Dívame se rukama. Hmatové projekty v Muzeu hlavního města Prahy. In: Zprostředkování umění sociálně znevýhodněným skupinám, v tisku.