Publikováno: 18. 2. 2019

Věra Strnadová: Odezírání jako schopnost

Problematika odezírání je v publikaci popsána z několika hledisek. Po obecném uvedení do problematiky je pozornost zaměřena na význam zraku, zrakové poruchy a vady ve vztahu k odezírání, neboť tento důležitý aspekt je dosud velice opomíjen.

Věra Strnadová: Odezírání jako schopnost

Dále následují kapitoly věnované nejen významu a možnostem odezírání v komunikaci osob s postižením sluchu, ale také nevýhodám a omezením odezírání. Hlavní pozornost bude v publikaci soustředěna na jednotlivé složky odezírání, technickou, psychickou složku (včetně paměťových funkcí), jazykové i nonverbální aspekty odezírání. V úvahu jsou brány i sociální zkušenost konkrétního jedince, znalosti jazyka, znalosti světa, zkušenosti s odezíráním atp. Na závěr jsou uvedeny možnosti i omezení odezírání a praktická doporučení, jak neslyšícímu člověku odezírání co nejvíce usnadnit.

E-shop České komory tlumočníků znakového jazyka